Sada Květ života srdce

360,00 

Není skladem

KVĚT ŽIVOTA Prastarý posvátný symbol, který harmonizuje, léčí tělo i duši, dodává energii a pomáhá napojit se na vesmírné světlo.Květ života je jeden z nejvýznamnějších symbolů posvátné geometrie. Představuje diagram stvoření prostoru, času, veškeré hmoty i života. Jedná se o grafický zápis souhry neviditelných energií, propojení vláken života se všemi body koncentrace. Je to náčrt prapůvodního božského záměru, podle nějž je vše stvořeno a existuje ve svých nejrůznějších proměňujících se podobách. Obsahuje veškeré definice a algoritmy, platné pro všechny životní formy. Je to dokonalý božský plán, v němž má vše své místo a účel. Květ života je všude kolem nás, dokonce i v nás samotných, je podstatou všeho. Je to dokonalá souhra neviditelných energií, tvořící společně Jednotu, v níž má i ta nejnepatrnější částečka svůj vlastní význam. Je symbolem moudrosti, vhledu do problémů a porozumění. Člověk je díky němu schopen proniknout do podstaty věci a odhalit pro sebe samého jeho jedinečné charakteristiky. Jedná se o jeden z nejsilnějších symbolů, který nám dává naše kořeny, ale zároveň jsme schopni díky němu vystoupat výš a vidět dál. Nošením o sebe Vám předá svoji energii i sílu vhledu do podstaty věcí. Znovuobjevený prastarý esoterický symbol KVĚT ŽIVOTA najdeme často vyobrazen na starodávných posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál, ve vitrážových oknech posvátných staveb. V kabale je popsán jako strom života. Prvotní příčina všech věcí a jevů. Prvotní myšlenka prvního dne stvoření. Expanze božského vědomí do zjevené reality. Aktivace božského světla.

Posvátná geometrie je podstata Všeho vyjádřená v jednoduchých symbolech, obrazcích a prostorových tělesech.Posvátná geometrie spojuje všechny duchovní a náboženské systémy, filosofii, teologii, psychologii, přírodní vědy – biologií, geologií, astronomií, velmi se týká i historie, umění a architektury. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění. Má podobné historické základy jako numerologie, protože ve starověku se geometrie a aritmetika spojovaly v jeden celek a aritmetické zákonitosti byly vyznávány jen pokud měly oporu v geometrii.